Corporate Director - Resources

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£132,613 per annum
Posted
28 Jun 2018
Closes
16 Jul 2018
Job role
Director
Contract Type
Full time

This is an exciting opportunity to work in one of the UK’s most ambitious and fast growing cities, as part of a dynamic and experienced senior management team. As the Council’s Statutory Finance Officer (S151) you will have a proven track record of improving the financial resilience of public services as well as delivering business transformation. You will provide strategic leadership and direction across a range of council support services, including the provision of robust advice to Cabinet Members and Councillors on the best options and methods to deliver the Council’s Capital Ambition Programme. Professionally qualified, you will possess excellent communication skills and an ability to engage with, and influence, a wide range of stakeholders. You will also have an excellent understanding of the current and emerging local government issues.

Working for a capital city, this is a unique opportunity to become part of a senior management team within one of the largest and most diverse public organisations in Wales.

Are you ready to play a part in Cardiff’s future?

Salary £132,613 per annum


To arrange a confidential discussion please contact Penna - Julie Towers on +44 (0)7764 791736 or Ben Cox on +44 (0)7809 374692


Closing date: 16 July 2018 at 1.00pm

 

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Adnoddau

Dyma gyfle cyffrous i weithio yn un o ddinasoedd mwyaf uchelgeisiol sy’n tyfu’n gyflym yn y DU, fel rhan o uwch dîm rheoli deinamig a phrofiadol. Chi fydd Swyddog Cyllid Statudol y Cyngor (Adran 151) a bydd gennych hanes cadarn o wella gwydnwch ariannol gwasanaethau cyhoeddus yn ogystal â chyflawni trawsnewidiad busnes. Byddwch yn rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol ar draws yr ystod o wasanaethau cymorth y cyngor a fydd yn cynnwys rhoi dadansoddiad a chyngor cadarn i Aelodau’r Cabinet a Chynghorwyr ar yr opsiynau a’r dulliau gorau er mwyn cyflawni Rhaglen Uchelgais Prifddinas y Cyngor. Yn meddu ar gymwysterau proffesiynol, bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu i weithio gydag ystod eang o randdeiliaid a dylanwadu arnynt. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth ragorol o faterion llywodraeth leol cyfredol a newydd.

Yn gweithio i brifddinas, dyma gyfle i fod yn rhan o uwch dîm rheoli yn un o sefydliadau cyhoeddus mwyaf a mwyaf amrywiol yng Nghymru. Ydych chi’n barod i chwarae rhan yn nyfodol Caerdydd?

Cyflog £132,613 y flwyddyn

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk

I drefnu trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â Penna - Julie Towers ar +44 (0)7764 791736 neu Ben Cox ar +44 (0)7809 374692

Dyddiad cau: 16 Gorffennaf 2018 am 1:00pm