Corporate Director - People & Communities

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£132,613 per annum
Posted
07 Dec 2017
Closes
20 Dec 2017
Job role
Director
Contract Type
Full time

This exciting role requires an individual who is able to lead strategic and transformational change in the delivery of vital services that affect the lives of many of Cardiff’s most disadvantaged citizens.

You will join the senior management team of Cardiff Council - playing a pivotal role in the public services of the capital city of Wales.

The role will include providing strategic leadership on the integration of housing and social care services across the city.

You will draw on your considerable experience and expertise to advise Cabinet Members and Councillors on the strategy for managing demand and delivering the best outcomes for citizens in a severely constrained financial environment.

This is a key note opportunity to contribute to the delivery of vital services in one of the UK’s fastest growing cities. Are you ready to play a part in Cardiff’s future?

Salary £132,613 per annum

For further information please visit www.cardiff.gov.uk or contact Paul Orders, Chief Executive on 029 2087 2401

Closing date: Wednesday 20th December 2017.

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Pobl a Chymunedau

Mae’r swydd gyffrous hon yn gofyn am unigolyn sydd yn gallu arwain newid strategol a rhaglen drawsnewid wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol sy’n effeithio ar fywydau llawer o ddinasyddion mwyaf difreintiedig Caerdydd. Byddwch yn ymuno â thîm uwch reoli Cyngor Caerdydd – yn chwarae rhan allweddol yng ngwasanaethau cyhoeddus prifddinas Cymru.

Bydd y swydd yn cynnwys cynnig arweiniad strategol ar integreiddio tai a gwasanaethau gofal cymdeithasol ledled y ddinas.

Byddwch yn tynnu ar eich profiad sylweddol a’ch arbenigedd i gynghori Aelodau Cabinet a Chynghorwyr ar y strategaeth i reoli galw a chyflawni’r canlyniadau gorau i ddinasyddion mewn hinsawdd ariannol gaeth dros ben.

Mae hwn yn gyfle o bwys i gyfrannu at ddarparu gwasanaethau hanfodol yn un o’r dinasoedd sydd yn tyfu gyflymaf yn y DU.

Ydych chi’n barod i chwarae rhan yn nyfodol Caerdydd? Cyflog £132,613 y flwyddyn Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk neu cysylltwch â Paul Orders, Prif Weithredwr ar 029 2087 2401

Dyddiad cau: Dydd Mercher 20 Rhagfyr 2017.